Bez rozdílu zdravotního stavu nabízíme komfortní služby taxi pro všechny – i pro postižené osoby.

Rádi odvezeme osoby s tělesným postižením i se sníženou orientací v prostoru (sluchově, zrakově nebo mentálně postižené).

Postiženým nabízíme naši jedinečnou službu se speciálně upravenými vozy a řidiči proškolenými v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením.

Přistavíme náš vůz kde bude třeba, pomůžeme s nastoupením do vozu a postaráme se o bezpečný pohodlný převoz.